22 04 2009

Anne babalara, 3-6 yaş arası çocukları için öneriler (2- Zihinse

Zihinsel Gelişim
(36-42 ay)

Problemlere farklı bakış açılarından yaklaşılabileceğini öğretmek için destek olun. Örneğin, yolda yürürken su birikintisinin önünden basmadan geçmesi için ne yapabileceği sorulabilir. Üzerinden iki ayağıyla atlayan çocuğa başka nasıl geçerdin diye sorularak düşündürtülebilir. Cevap vermezse suya basmadan etrafından yürünebileceği söylenebilir.
Hatırlama becerisini geliştirmek için okuduğunuz hikaye ile ilgili sorular sorun. Ayrıca daha önce okuduğunuz hikayelerinin bir bölümünü ona anlattırın.
Yaratıcı, hayali oyunu teşvik edin. Ortamı hazırlayın ve oyununa katılın. “Yemek mi yapıyorsun? deneyebilir miyim?” gibi sorular sorun.
Renkleri öğrenmesi için oyun oynayın. Örneğin, daire şeklinde ve çeşitli renklerde yapıştırmalar verin. Resim yapmasını isteyin. Sonra da konuşun. “Sarı daireyi gösterir misin? Hangisi sarı? “ gibi.
Sayı kavramını geliştirmek için oyunlar oynayın. Bazı ilgilendiği nesneleri sayın. (Peçete, oyuncak bebekleri, kurabiyeleri vb)
Yemek yaparken ölçmeye ve saymaya yardım etmesini teşvik edin.
Oyuncak ve çeşitli nesneleri bir araya koyun. Benzerliklerini ve farklarını tartışın. Sayılardan, şekillerden konuşun.
Aynı kitapları okuyun. Şiir ve tekerlemeler okuyun. Hikayeyi tekrarlamasını sağlayın. Olayları tartışın. Başlıkları okuyun bazı önemli kelimeleri açıklayın vb.
Zaman kavramını geliştirmek için zaman kavramlarını kullanarak sohbet edin. Örneğin, “karnın acıktı mı? Saatime bakıyorum saat 7. Şimdi akşam yemeği yiyeceğiz.” gibi.


(42-48 ay)
Çocukların becerileri edinmesi için ortam hazırlamak ve ne yaptığını anlaması ve farkına varması için konuşmak çok önemlidir.


 (48-54 ay)
Her gün yüksek sesle kitap okuyun. Çocuğun da kendi kendine kitaba bakmasını teşvik edin. Bakabileceği başka yazılı materyaller de sunun. Dergi, gazete gibi. Ayrıca renkleri kullanması için de kitapta geçen renkleri sorabilirsiniz.
Evde kullanılan eşyalarla oyun oynayabilirsiniz. Örneğin, “tabak ne işe yarar?” gibi, “su ısıtıcıyı nerde kullanırız?” gibi, “elektrik süpürgesiyle ne yaparız?” gibi.
Sınıflandırma becerisini arttırmak için oyun oynayın. Örneğin, plastik torbanın içine daire, üçgen, kare gibi şekilleri olan nesneler koyun. Çocuğun bir tane seçip ne olduğunu bulmasını isteyin. Aynı şekildekileri bir grup yapmasını isteyin.
Sıralama becerisini kazandırmak için oyunlar oynayın.Örneğin, plastik halkaları büyükten küçüğe ve küçükten büyüğe dizmesini sağlayabilirsiniz.


(54-60 ay)
Saymayı geliştirmek için oyun oynayın. Örneğin, fasulyelerden yararlanabilirsiniz. Çocuğun istediğiniz sayıda fasulyeyi önüne dizmesini isteyin. Örneğin, 3 tane koy, 10 tane koy gibi.
Zaman kavramını geliştirmek için onunla sohbet edin. Örneğin, bir gün içinde neler yaptığını sorabilirsiniz. “Sabah kalkar kalkmaz ne yapıyor. Öğlen ne yapıyor?“ gibi. Günün bölümlerini kullanarak konuşun.


(60-66 ay)
Kitap okuma saatlerine dramayı da ekleyin. Farklı karakterlerde ses tonunuzu değiştirin. Bildik hikayeyi okurken belli bir yerde kesin ve çocuğun tamamlamasını bekleyin. Çocuğun size bir hikaye anlatmasını isteyin ve anlattıklarını yazın kendi hikaye kitabını oluşturmuş olun.
Yazı/harf kavramını öğrenmeleri için oyuncaklarının ve malzemelerinin üzerine ne olduğunu yazan etiketler yapıştırın.
Günlük hayattaki gerçek nesnelerle gruplama, birebir eşleme, sıralama yapmasını sağlayın. Örneğin, masa kurarken herkese bardak koyabilir. Veya evdeki çeşitli büyüklükteki kaşıkları sıralayabilir.
Sayma kavramını geliştirmek için oyun oynayın. Örneğin, hareketle saymayı birleştirin. Çocuk 5 adım öne gelsin. 15 adım iki ayağıyla sıçrayarak öne gelsin. 20 ye kadar devam edebilirsiniz.
Sayı kavramlarını karşılaştırmak için oyun oynayın. Örneğin, sizin ve çocuğun önünde farklı sayıda meyveler olsun. Tek tek sayarak kiminki daha fazla kiminki daha az bulmaya çalışabilir.
Bazı mekan kavramlarını oyun ortamında öğretin. “altında-üstünde”, “içinde-dışında, önünde-arkasında” gibi kavramları kullanmasını sağlayın.  Önce siz bu kavramları kullanarak çocuğun çeşitli nesneleri bulmasını ve göstermesini isteyin. Sonra da çocuk sizden bu kavramları kullanarak nesneleri bulmasını istesin. Örneğin, “masanın üzerindeki kutuyu getirir misin?” gibi.


 (66-72 ay)
Problem çözme becerisini arttırmaya ve neden sonuç ilişkisi kurmaya yönelik oyunlar oynayın. Örneğin, “kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçerse ne olabilir?; Evdekilere haber vermeden arkadaşıyla oynamaya giderse neler olabilir?” gibi sorularla düşündürtmeye çalışabilirsiniz.
Canlandırma oyunları oynamalarını sağlayın. Örneğin, doğum günü partisi ortamı veya alışveriş merkezi, tren istasyonu gibi mekanlar canlandırılabilir.
Teşekkür notu veya doğum günü kartı yazması için örnek olun. Kendi sizinkinden kopyalayabilir.
Rakam kavramını geliştirmek için oyun oynayın. Örneğin, eline belirli sayıda boncuklar verin. Saydığı boncukların rakamını kese kağıdının üzerine yazabilir. Sonra da boncukları içine koyabilir. Bir çok sayı için bunu tekrarlayın.
Birlikte basit toplama faaliyetleri yapın. Kendinizdeki ve onun önündeki nesneleri sayıp eksik sayıdaki nesneyi tamamlamasını isteyin. Örneğin, sizin önünüzde 5 boncuk. Çocuğun önünde 3 boncuk olsun. 3 boncuğu 5 e tamamlaması için kaç boncuğa ihtiyacı olduğunu sorun. Bu çalışmayı farklı sayılar için de yapın

97
0
0
Yorum Yaz